SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Stoppen met roken


Als u wilt stoppen met roken, kunt u hiervoor ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld de militaire huisarts. Dit kan in overleg met de behandelaar gecombineerd worden met nicotine vervangende middelen of geneesmiddelen.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Vergoed worden de kosten van het stoppen-met-rokenprogramma. Dit programma behelst de op gedragsverandering gerichte geneeskundige zorg al dan niet in combinatie met nicotinevervangers en/of geneesmiddelen met als doel te stoppen met roken. De zorg omvat het maximaal éénmaal per kalenderjaar volgen van het programma.

De kosten van de benodigde ondersteunende medicijnen worden alleen vergoed, indien deze worden verstrekt door de militaire apotheek

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

De deelnemer komt in aanmerking voor vergoeding van stoppen-met-rokenprogramma’s indien:

  • de zorg plaatsvindt op basis van consulten of groepstherapie; en
  • de zorg bestaat uit programma’s die voldoen aan de multidisciplinaire CBO richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning’ (Herziening 2016), het ‘Addendum voor zwangere vrouwen’ (2017), de NHG Behandelrichtlijn Stoppen met roken, de NHG Zorgmodule Leefstijl Roken en de Zorgstandaard Tabaksverslaving (2019).

De deelnemer heeft een verwijsbrief en verwijskaart van de militair arts nodig om in aanmerking te komen voor een civiel programma stoppen met roken.

Vergoedingseisen

Het aangeboden programma (de interventie) voldoet aan de Zorgstandaard tabaksverslaving 2019 en is geregistreerd in het kwaliteitsregister. De zorgaanbieder staat ook geregistreerd in het Kabiz kwaliteitsregister voor stoppen-met- roken coaches. Meer informatie hierover is te vinden op www.kabiz.nl.

De zorg wordt verleend door:

  • de MGD;
  • een medisch specialist;
  • een verloskundige;
  • een gezondheidszorgpsycholoog;
  • andere door SZVK voor het leveren van het stoppen-met-rokenprogramma aangewezen zorgaanbieders of organisaties.

Indien u gebruik maakt van een civiele zorgaanbieder heeft de deelnemer een verwijskaart nodig van de MGD

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven