Stoppen met roken


Als u wilt stoppen met roken, kunt u hiervoor ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld de militaire huisarts. Dit kan in overleg met de behandelaar gecombineerd worden met nicotine vervangende middelen of geneesmiddelen.

Vergoeding

U heeft recht op het volgen van een stoppen-met-roken-programma. De zorg omvat een programma van geneeskundige zorg al dan niet in combinatie met geneesmiddelen gericht op gedragsverandering met als doel stoppen met roken.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

De kosten van de benodigde medicijnen worden alleen vergoed als deze verstrekt zijn door de militaire apotheek.

Vergoedingseisen

Het aangeboden programma (de interventie) voldoet aan de Zorgstandaard tabaksverslaving 2019 en is geregistreerd in het kwaliteitsregister. De zorgaanbieder staat ook geregistreerd in het Kabiz kwaliteitsregister voor stoppen-met- roken coaches. Meer informatie hierover is te vinden op www.kabiz.nl.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.