SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Vervoer


Wanneer u behandelingen moet ondergaan in het ziekenhuis of behandelcentrum kunt u, als u daarvoor een medische verklaring heeft, gebruik maken van de vergoedingsregeling voor zittend ziekenvervoer. Bij ziekenvervoer wordt onderscheid gemaakt tussen medisch noodzakelijk vervoer en niet-medisch noodzakelijk vervoer.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Vergoeding of tegemoetkoming in de kosten wordt verleend in geval van vervoer met een ambulance, (huur)auto, taxi of openbaar vervoermiddel, uitsluitend:

 1. Naar en/of van het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar een onderzoek of behandeling wordt ondergaan;
 2. Naar en/of van de volgende dichtstbijzijnde inrichtingen of personen:
  • Een polikliniek;
  • Een medisch-specialist of orthodontist; een fysiotherapeut, oefentherapeut Mensendieck, oefentherapeut Cesar of logopedist. Ook is het mogelijk dat (indien medisch noodzakelijk) de behandeling bij u thuis plaatsvindt;
  • Een instrumentenmaker voor het aanmeten of passen van een orthopedisch hulpmiddel;
 3. In geval van medisch noodzakelijke repatriëring of vervoer vanuit het buitenland van een stoffelijk overschot.

De volgende vergoedingen of tegemoetkomingen worden verleend in geval van:

Behandeling Vergoeding
Medisch noodzakelijk vervoer per ambulance of taxi 100%
Medisch noodzakelijk vervoer per (huur)auto € 0,21 per km
Vergoeding voor de kosten van logeren in plaats van een vergoeding voor de kosten van vervoer € 82 per dag
Vervoer per openbaar vervoermiddel 100% van de kosten berekend naar de goedkoopste reisgelegenheid

Geen vergoeding

De kosten voor repatriëring tijdens varen, inzet, vliegen en oefenen in het buitenland worden niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. De kosten worden wel vergoed door Defensie.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

U wordt met een militair vervoermiddel vervoerd, tenzij het vervoer niet of niet tijdig dan wel niet adequaat kan worden verleend. Neemt u indien er sprake is van taxivervoer zo spoedig mogelijk contact op met de MGD om het vervoer tijdig in te plannen.
Mocht de MGD uw vervoer niet of niet tijdig dan wel niet adequaat kunnen verlenen, dient u indien er sprake is van taxivervoer, zelf contact op te nemen met de vervoerder waarbij u de verwijzing vanuit de MGD met medische verklaring dient te overleggen.

Voor een tegemoetkoming in of vergoeding van de kosten ter zake van vervoer komt alleen vervoer in aanmerking dat in direct verband staat met ziekte of ongeval, waarvan de kosten door de SZVK of krachtens de Wlz worden vergoed of waarvoor een tegemoetkoming wordt uitgekeerd.

Aanspraak op vergoeding is alleen mogelijk voor zover de kosten niet declarabel zijn als reiskosten op basis van het Besluit dienstreizen Defensie.

Vergoeding voor de kosten van logeren alleen indien:

 1. u bent aangewezen op medisch noodzakelijk vervoer en
 2. dit vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig is en
 3. u voorafgaande toestemming van de SZVK heeft ontvangen.

Vergoeding voor de kosten van niet-medisch noodzakelijk vervoer per (huur)auto of taxi alleen indien:

 • het doel van de reis gelegen is op minimaal 25 km van de woon- of verblijfplaats en
 • de behandeling/het consult voor vergoeding in aanmerking komt.

Vergoeding voor de kosten van vervoer per openbaar vervoermiddel alleen indien het doel van de reis gelegen is buiten de woon- of verblijfplaats.

Medisch noodzakelijke repatriëring of vervoer vanuit het buitenland van een stoffelijk overschot wordt uitsluitend vergoed indien dat vervoer tot stand is gekomen via bemiddeling van de SZVK Alarmcentrale, telefoonnummer: +31 088 - 0 270 750. 

Indien er sprake is van medisch noodzakelijk vervoer dient de declaratie van taxikosten of gebruik van eigen (huur)auto altijd vergezeld te gaan van de in de verzekeringsvoorwaarden bedoelde motivering van de behandelend arts en een kopie van de afspraakkaart.

Indien er sprake is van niet-medisch noodzakelijk vervoer dient de declaratie altijd vergezeld te gaan van een kopie van de afspraakkaart.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven