SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Militair geneeskundige Dienst (MGD)

Defensie heeft een goed georganiseerd militair zorgsysteem. Neem bij medische klachten voor alle zorg contact op met uw eigen militaire gezondheidscentrum. U krijgt antwoord op uw zorgvraag, telefonisch advies of een afspraak op het spreekuur. Voor eerstelijnszorg bij de MGD heeft u geen verwijzing nodig. Alleen in een acute situatie of als er sprake is van zorg die niet door de MGD kan worden geleverd kan gebruik gemaakt worden van civiele zorg. De vergoeding van acute zorg door civiele zorgverleners wordt alleen vergoed als u binnen 48 uur melding van de behandeling maakt bij uw verantwoordelijk militair arts.

Verwijzing voor civiele zorgaanbieders

Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij een civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door een een (tand)arts van de MGD. De verwijskaart is nodig om vast te stellen dat de civiele gezondheidszorg op advies van de militair verwijzer plaatsvindt. De militair arts en/of uw militaire tandarts weet waarom u zorg elders nodig hebt of hebt gehad en krijgt dan ook informatie terug van de civiele behandelaar. Hierdoor blijft uw medisch dossier compleet, zodat u altijd de beste zorg van de MGD kunt ontvangen, en er actueel inzicht blijft in uw inzetbaarheid.

Pagina met meer informatie over
Naar boven