Gezinsleden

Gezinsleden van militairen zijn verzekerd conform de zorgverzekeringswet. Zij kunnen ervoor kiezen zich te verzekeren bij Zorgzaam.