SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Militair in dienst

Op deze pagina vindt u informatie rondom uw ziektekostenverzekering.

Militairen in werkelijke dienst hebben via de SZVK recht op vergoedingen volgens Ziektekostenverzekering Krijgsmacht. Deze verzekering maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Bij indiensttreding wordt u door Defensie voor deze verzekering aangemeld bij de SZVK.

De SZVK verzorgt (met terugwerkende kracht) de afmelding van uw civiele ziektekostenverzekering per datum indiensttreding. U ontvangt na de aanmelding een Bewijs van Inschrijving. Eventueel teveel betaalde premie dient u terug te ontvangen van uw civiele zorgverzekeraar. Indien er eigen risico is betaald aan uw civiel zorgverzekeraar zal dit naar rato door uw civiele zorgverzekeraar worden verrekend. De SZVK kent geen eigen risico. De verschuldigde SZVK premie wordt automatisch door het NSK berekend en ingehouden op uw salaris.

Naar boven