Militair uit dienst

Verlaat u de actieve dienst? Vergeet dan niet om een nieuwe ziektekostenverzekering af te sluiten.

Ziektekostenzekering kiezen

Verlaat u de actieve dienst? Vergeet dan niet om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Op de dag dat u de dienst verlaat stopt uw ziektekostenverzekering bij de SZVK. Dit gebeurt automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Dat is een verplichting vanuit de Zorgverzekeringswet. U hebt hiervoor maximaal 4 maanden de tijd. Hoe eerder u dit regelt, hoe beter. U kunt zelf uw nieuwe zorgverzekering kiezen. Dit kunt u doen bij Zorgzaam via www.zorgzaam.nl of u kunt het formulier bij de brief dienstverlaten invullen en retourneren aan Zorgzaam. Zij zullen dan contact met u opnemen. U kunt ook een verzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar naar uw keuze.

Geneeskundig onderzoek bij dienstverlating

Als u de actieve dienst verlaat, bent u verplicht een geneeskundig onderzoek te ondergaan (Militaire Ambtenarenwet art. 12h) teneinde de overdracht van de zorg, medisch en tandheelkundig, te waarborgen. Dit werd voorheen uitkeuren genoemd.

Hiervoor is het noodzakelijk dat tijdig, minimaal 2 maanden voor de datum van ontslag, een afspraak wordt gemaakt bij het gezondheidscentrum of ziekenboeg waar u onder valt. Maak de afspraak tijdig. Hiermee voorkomt u dat u terug moet komen en is het mogelijk een behandelplan te maken voor bestaande (dienst gerelateerde) klachten voordat u de dienst verlaat. Bij dit onderzoek wordt nagegaan of er nog klachten of behandelingen zijn en wordt een overdracht geschreven voor de civiele huisarts of tandarts. U dient een civiele huisarts en tandarts te zoeken en de informatie van het geneeskundig onderzoek aan hen over te dragen.