SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Zorg bij buitenlandplaatsing vanaf 1 januari 2024

Bij plaatsing in het buitenland wendt de militair zich tot DSW-MDK en het gezinslid of de burgermedewerker tot de eigen zorgverzekeraar.

De militair is verzekerd bij de SZVK

DSW-MDK werkt samen met de SOS alarmcentrale. Voor militairen betekent dit dat zij zich voor verzekerde medisch specialistische zorg (planbaar en bij spoed) in het buitenland moeten wenden tot de SOS alarmcentrale. Dit uiteraard alleen wanneer die zorg niet via (indien aanwezig) de lokale MGD kan worden verleend. De SOS alarmcentrale regelt de zorg en staat garant voor de betaling. Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat op de verzekeringspas en in de App. De SZVK verzekering dekt noodzakelijke zorg conform de SZVK verzekeringsvoorwaarden in het buitenland volledig. Bedragen tot 250 euro moeten worden voorgeschoten. Voorgeschoten bedragen of rekeningen van zorgverleners kan de militair met behulp van de App of in de MijnSZVK declareren. Deze declaraties worden doorgaans binnen een week uitbetaald.

Expatverzekering voor gezinsleden i.v.m. plaatsing in een EU/EER land/ Zwitserland/ Verenigd Koninkrijk

Wanneer u als militair of burgerambtenaar met uw gezinsleden geplaatst bent in een EU/EER land/ Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk dan dient u voor de vergoeding van de zorgkosten van uw gezinsleden vanaf 1 januari 2024 een expatverzekering af te sluiten. Als bij het afsluiten van een expatverzekering de vergoeding van zorgkosten voor een bestaande aandoening worden uitgesloten dan wel dat zorgkosten niet worden vergoed vanwege een wachttijd voor het vergoeden van verzekerde zorg, dan komen die kosten voor rekening van Defensie. Zie verder Expatverzekering i.v.m. plaatsing in een EU/EER land/ Zwitserland/ Verenigd Koninkrijk - Consumenten - Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht.

Plaatsing gezinsleden in een ander dan een EU/EER land/ Zwitserland/ Verenigd Koninkrijk

Het gezinslid of burger is verzekerd bij Zorgzaam

De uitvoerend verzekeraar van Zorgzaam is VGZ. VGZ werkt samen met de ANWB in de Zorgzaam alarmcentrale. Voor de Zorgzaam verzekerden betekent dit dat zij zich voor verzekerde medisch specialistische zorg (planbaar en bij spoed) moeten wenden tot deze alarmcentrale. De alarmcentrale regelt de zorg en staat garant voor de betaling. Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat op de verzekeringspas en in de App. Bedragen tot 250 euro moeten worden voorgeschoten. Voorgeschoten bedragen of rekeningen van zorgverleners kunnen met behulp van de App of in de MijnOmgeving worden gedeclareerd. Deze declaraties worden doorgaans binnen een week uitbetaald.

Bij plaatsing in het buitenland moet de verzekerde de “beschikking goedkeuring verblijf gezin” of de plaatsingsbeschikking (de burgermedewerker) overleggen zodat Zorgzaam en de ANWB weten dat de verzekerde met toestemming van de minister van Defensie (met de defensiemedewerker) in het buitenland verblijft. Alleen in de situatie dat de gezinsleden met toestemming van Defensie zijn meegeplaatst vergoedt Zorgzaam op grond van de basisverzekering en de aanvullende verzekering de zorgkosten tot 200% van het Nederlandse tarief. Zorgzaam kent als enige verzekeraar in de aanvullende verzekeringen een vergoeding tot 200% van het Nederlandse tarief bij plaatsing (vanaf Ster 1). De kosten die boven de 200% uitstijgen worden door de SZVK (namens Defensie) vergoed. VGZ en SZVK maken afspraken hoe dit wordt verrekend.

Meer informatie vindt u op www.zorgzaam.nl

Het gezinslid of burgermedewerker is verzekerd bij een andere zorgverzekeraar

Ook andere zorgverzekeraars bieden zorgverzekeringen aan waarbij een buitenlanddekking onderdeel van de verzekering is. Als deze verzekerde in het buitenland zorg nodig heeft wendt deze zich tot zijn eigen zorgverzekeraar. Verzekerde zorgkosten die voor eigen rekening blijven en die uitstijgen boven 200% van het Nederlandse tarief kunnen door de defensiemedewerker voor het gezinslid of voor zichzelf worden gedeclareerd bij de SZVK (DSW-MDK). Hiertoe moet de specificatie van de eigen zorgverzekeraar en de “beschikking goedkeuring verblijf gezin” of de plaatsingsbeschikking (de burgermedewerker) worden ingediend bij SZVK op info@dsw-szvk.nl of via de Mijn SZVK app van de defensiemedewerker.

Zorg in de VS/ Canada en het Caribisch gebied voor militairen/ burgermedewerkers en gezinsleden

In de VS/ Canada en het Caribisch gebied kan voorlopig nog gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de AOCHC en/of contactpersoon.

Bijzondere zorg nodig in het buitenland?

Er zijn daarnaast ook zorgvragen die buiten de zorgverzekering vallen en die in Nederland door de gemeente worden vergoed. Dat zijn zorgvragen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Indien de militair of zijn of haar gezinslid deze zorg in het buitenland nodig heeft kan hij of zij zich met de zorgvraag wenden tot de SZVK. Binnen de SZVK is de stafmedewerker hiervoor het eerste aanspreekpunt (Stafmedewerker@szvk.nl).

Naar boven