SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

E-mail disclaimer

Het volgende is van toepassing op de e-mail die u ontvangen heeft:

De door Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht verstuurde e-mails en de inhoud daarvan zijn vertrouwelijk. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze direct naar ons te retourneren en daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Stichting ZiektekostenVerzekering Krijgsmacht sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

Naar boven