Ik heb bericht ontvangen van het CAK dat ik geen ziektekostenverzekering heb. Wat moet ik doen?

Het komt incidenteel voor dat het CAK een brief stuurt aan recent opgekomen militairen met de mededeling dat u geen verplichte ziektekostenverzekering hebt. Als actief militair bent u verplicht verzekerd bij de SZVK en valt u niet onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U dient hierover contact op te nemen met het CAK. Kijk op www.hetcak.nl voor de contactinformatie. Houdt uw Bewijs van Inschrijving, wat u van de SZVK hebt ontvangen, bij de hand. De SZVK kan vanwege privacywetgeving geen contact opnemen met het CAK.

Is uw vraag niet beantwoord?