Ik heb civiele gezondheidszorg genoten maar krijg geen verwijskaart. Wat moet ik doen?

Indien uw militair arts van oordeel is dat u geen recht hebt, kunt u in bezwaar gaan tegen het oordeel van de arts bij de centrale klachtencommissie militaire gezondheidszorg.

Is uw vraag niet beantwoord?