Waar kan ik (mogelijk) mee te maken krijgen bij het geneeskundig onderzoek bij dienstverlaten?

Voorbeelden waar u mogelijke mee te maken kunt krijgen bij geneeskundig onderzoek bij dienstverlaten:


Hoortoestel:
Er kan gehoorschade geconstateerd worden. Het aanmeten van een hoortoestel vergt enige tijd. De vergoeding voor een hoortoestel is bij de SZVK terug te vinden in het vergoedingenoverzicht.

Bril:
Er kan tijdens de uitkeuring geconstateerd worden dat u een bril nodig hebt of dat uw gezichtsveld verminderd is. U kunt dan, indien uw brilbudget dit nog toelaat, een bril of contactlenzen laten aanmeten vóór het verlaten van de actieve dienst.

Ziekenhuiszorg:
Indien u verwezen wordt naar het CMH voor nog een behandeling, is het belangrijk dat deze behandeling opgestart wordt vóór uw ontslagdatum.

Is uw vraag niet beantwoord?