Hoe krijg ik een verwijskaart?

Een verwijskaart kan tijdens een consult met een (tand)arts van de militaire geneeskundige dienst worden verstrekt. Sommige verwijskaarten kunnen aan de balie van het centrum worden verstrekt. Het is verstandig vooraf bij gezondheidscentrum of tandheelkundig centrum te informeren hoe de verstrekking van een verwijskaart plaatsvindt.

Is uw vraag niet beantwoord?