SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Mag ik als actiefdienend militair hulp zoeken buiten de MGD?

Alleen in acute situaties en/of bij spoedgevallen mag u zonder tussenkomst van de MGD contact opnemen met de civiele huisartsenpost of spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. In de kosten van acute behandelingen in de civiele sector wordt alleen een tegemoetkoming verleend als het volgende van toepassing is:

  • Er wordt binnen 48 uur na de ontvangen zorg melding van de behandeling gemaakt aan de verantwoordelijke militaire arts van de voor u aangewezen militair geneeskundige dienst;
  • Bij een tandheelkundige behandeling dient er sprake te zijn geweest van acute pijnklachten of de noodzaak tot het treffen van noodmaatregelen tot behoud van een element op zaterdag, zondag of tijdens feestdagen dan wel van het (in het algemeen) niet beschikbaar zijn van de aan u toegewezen militaire tandarts of burger contracttandarts.

U dient in ieder geval altijd de volgende regels in acht te nemen:

  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor civiele zorg, is vooraf een verwijzing noodzakelijk van de militaire (tand)arts;
  • Bij contact met een civiele zorgverlener (arts, fysiotherapeut e.d.) of zorginstelling (zoals een ziekenhuis) dient u: een geldig bewijs van inschrijving te tonen, de aan u meegegeven verwijskaart te tonen, opgave te doen van de naam en het adres van de militaire arts naar wie de medische informatie (huisartsenbrief) moet worden verstuurd.

Is uw vraag niet beantwoord?

Naar boven