Hoe krijg ik mijn kraamzorg vergoed als ik kies voor een vaste vergoeding van € 1.475 per bevalling?

Wij verzoeken u de volgende documenten op te sturen:

  • een geboortekaartje;
  • een kopie van het diploma van de kraamverzorgende/verpleegkundige;
  • een bewijs van hoeveel dagen opname in het ziekenhuis is geweest. Is er geen sprake van ziekenhuisopname? Stuur dan ter bevestiging hiervan een verklaring van de verloskundige/MGD/arts mee.
Is uw vraag niet beantwoord?