Welke kosten worden niet vergoed?

  • Kosten die niet zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden;
  • Nota’s die te laat zijn ingezonden (nota’s moeten normaal gesproken binnen 3 jaar na de factuurdatum worden ingediend);
  • Kosten waarbij niet is voldaan aan de voorschriften of bepalingen.
Is uw vraag niet beantwoord?