Wat is een optisch hulpmiddel?

Optische hulpmiddelen zijn middelen die u helpen bij het zien, zoals brillen en contactlenzen.

Is uw vraag niet beantwoord?