Wat doet de SZVK met uw persoonsgegevens (AVG)?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) bevat:

  • Regels over hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens die zij beheren en verwerken
  • Rechten die eenieder heeft over zijn eigen persoonsgegevens
  • Taken en bevoegdheden van de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens (AP))

Meer informatie over de AVG en hoe de SZVK omgaat met uw persoonsgegevens vindt u hier.

Is uw vraag niet beantwoord?