Waarom is de uitvoering van het verwijsbeleid aangescherpt?

Het verwijsbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de militaire gezondheidszorg. Verwijskaarten werden in het verleden niet gekoppeld aan de rekeningen. Dat is nu wel het geval. Deze maatregel resulteert in een beter inzicht in de zorg die buiten Defensie wordt genoten. Daarnaast wordt de militaire (tand)arts ook beter geïnformeerd over de gezondheidstoestand van de militair.

Is uw vraag niet beantwoord?