Waarom is een verwijskaart verplicht?

De verwijskaart is nodig om vast te stellen dat de civiele gezondheidszorg op advies van de militair verwijzer plaatsvindt. De onderdeelsarts en/of uw militaire tandarts weet dan waarom u zorg elders nodig hebt of hebt gehad en krijgt dan ook informatie terug van de civiele behandelaar. Het stelt hem in de gelegenheid uw medisch dossier goed bij te houden en uw inzetbaarheid te monitoren.

Is uw vraag niet beantwoord?