SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Verzekeringsreglement

In de verzekeringsvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Daarom vindt u hieronder de belangrijkste verzekeringsreglementen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt hoge medische kosten die niet binnen de ziektekostenverzekering vallen. Bijvoorbeeld bij langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte. Tot 2015 verliep deze zorg via de AWBZ. Bekijk het verzekeringsreglement Wlz.

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Voor verpleging en verzorging is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om voor deze zorg een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (hierna te noemen pgb verpleging en verzorging) aan te vragen waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. In dit reglement vindt u meer informatie over het pgb verpleging en verzorging, de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, hoe u dit kunt aanvragen en informatie over het declareren en toetsing. Dit reglement maakt onderdeel uit van uw verzekeringsvoorwaarden. Bekijk hier het verzekeringsreglement pgb.

Naar boven