SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Militair uit dienst

Verlaat u de actieve dienst? Vergeet dan niet om een nieuwe ziektekostenverzekering af te sluiten.

Ziektekostenzekering kiezen

Verlaat u de actieve dienst? Vergeet dan niet om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Op de dag dat u de dienst verlaat stopt uw ziektekostenverzekering bij de SZVK. Dit gebeurt automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. Dat is een verplichting vanuit de Zorgverzekeringswet. U hebt hiervoor maximaal 4 maanden de tijd. Hoe eerder u dit regelt, hoe beter. U kunt zelf uw nieuwe zorgverzekering kiezen. Dit kunt u doen bij Zorgzaam via www.zorgzaam.nl of u kunt het formulier bij de brief dienstverlaten invullen en retourneren aan Zorgzaam. Zij zullen dan contact met u opnemen. U kunt ook een verzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar naar uw keuze.

Geneeskundig onderzoek bij dienstverlating

Als u de actieve dienst verlaat, bent u verplicht een geneeskundig onderzoek te ondergaan (Militaire Ambtenarenwet art. 12h) teneinde de overdracht van de zorg, medisch en tandheelkundig, te waarborgen. Dit werd voorheen uitkeuren genoemd.

Hiervoor is het noodzakelijk dat tijdig, minimaal 2 maanden voor de datum van ontslag, een afspraak wordt gemaakt bij het gezondheidscentrum of ziekenboeg waar u onder valt. Maak de afspraak tijdig. Hiermee voorkomt u dat u terug moet komen en is het mogelijk een behandelplan te maken voor bestaande (dienst gerelateerde) klachten voordat u de dienst verlaat. Bij dit onderzoek wordt nagegaan of er nog klachten of behandelingen zijn en wordt een overdracht geschreven voor de civiele huisarts of tandarts. U dient een civiele huisarts en tandarts te zoeken en de informatie van het geneeskundig onderzoek aan hen over te dragen.

Goed om te weten

Voorbeelden waar u mogelijke mee te maken kunt krijgen bij geneeskundig onderzoek bij dienstverlaten:

Behandelingen bij chronische aandoeningen worden na dienstverlating niet meer vergoed.

Bij gehoorschade opgelopen tijdens de dienst moeten hoortoestellen geleverd worden voordat u de dienst verlaat. 

Indien u in verband met een behandeling op verwijzing van de MGD na dienstverlating wordt geconfronteerd met kosten voor eigen risico dan kunt u deze declareren bij de SZVK.

Ziekenhuiszorg

Indien u verwezen wordt naar het CMH of een civiele zorgverlener voor nog een behandeling, is het belangrijk dat deze behandeling opgestart wordt vóór uw ontslagdatum.

Veelgestelde vragen

In de verzekeringsvoorwaarden SZVK is in artikel 4 het volgende opgenomen: De deelnemer die, op het moment dat hij de actieve dienst verlaat, nog onder militair medische behandeling is, heeft gedurende maximaal de eerste drie maanden vanaf de dag van ontslag aanspraak op voltooiing van deze, binnen de voorwaarden van de Ziektekostenverzekering Krijgsmacht geldende, behandeling bij de MGD. De zorg dient te worden geleverd door de MGD en een direct gevolg te zijn van het geneeskundig onderzoek dienstverlaten of aantoonbaar onderdeel uit te maken van het traject voor afronding van de militair medische behandeling. Alleen met schriftelijke onderbouwing van de arts/specialist mag voltooiing van een militair medische behandeling door een (civiele) zorgaanbieder worden verzorgd. Zorg vanwege een chronische aandoening komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Maak een afspraak voor een geneeskundig onderzoek

Het is belangrijk dat u tijdig het geneeskundig onderzoek bij dienstverlaten ondergaat. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de MGD. Het is belangrijk dat u dit ruim van tevoren doet, zodat u indien nodig nog tijdens uw actieve dienst een bepaald zorgtraject ingaat. Hierdoor vallen deze medische kosten nog onder de voorwaarden van de SZVK.

Sluit een ziektekostenverzekering af

Op de dag dat u de dienst verlaat stopt de ziektekostenverzekering bij de SZVK. Dit gebeurt automatisch. U bent volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om aansluitend een zorgverzekering af te sluiten. U moet deze zelf afsluiten. Dit kunt u doen bij Zorgzaam via www.zorgzaam.nl of u kunt het formulier bij de brief dienstverlaten invullen en retourneren aan Zorgzaam. Zij zullen dan contact met u opnemen. U kunt ook een verzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar naar uw keuze. U heeft hiervoor, na het einde van uw dienstverband, maximaal 4 maanden de tijd.

Brief dienstverlaten

U ontvangt een brief over dienstverlaten zodra Defensie u heeft afgemeld bij de SZVK. Het kan zijn dat de brief pas na uw uitdiensttreden naar u wordt verzonden. Om bij Zorgzaam of elders uw zorgverzekering af te sluiten hoeft u de brief dienstverlaten niet af te wachten en kunt u actie ondernemen.

Naar boven