SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Militaire kinderen

'Militaire kinderen' zijn kinderen waarvan de ouders beiden militair zijn of er is sprake van een één oudergezin waarvan de ouder militair is. Let op! De kinderen moeten ingeschreven zijn op het adres van de militair.

Het is in Nederland gebruikelijk dat kinderen voor een zorgverzekering met hun ouders meeverzekerd worden. Bij militaire kinderen is dat niet mogelijk. De ouders van militaire kinderen vallen buiten de Zorgverzekeringswet en zijn verzekerd bij de SZVK. Deze verzekering is alleen bedoeld voor militairen. Dit is echter niet langer mogelijk. Om te voorzien in een nieuwe zorgverzekering voor de ‘militaire kinderen’ heeft de SZVK afspraken gemaakt met DSW Zorgverzekeraar.

Definitie éénoudergezin

Alleen het kind dat op hetzelfde adres is ingeschreven als de militair die éénouder is valt onder de noemer “militair kind”. Zodra de alleenstaande militaire ouder (opnieuw) in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat valt het kind/de kinderen niet meer onder de regeling voor militaire kinderen. De militair is verplicht om alle wijzigingen in de persoonlijke situatie door te geven die van invloed (kunnen) hebben op de regeling voor militaire kinderen.

Inschrijven

Militaire kinderen kunnen worden ingeschreven met het "Aanmeldformulier Militaire kinderen". Het formulier kan worden gedownload en ingevuld opgestuurd naar SZVK postbus 440, 3100 AK Schiedam.

De aangemelde militaire kinderen worden ingeschreven bij DSW Zorgverzekeraar voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering Beter voor elkaar. In de polisvoorwaarden van de basisverzekering (DSW) staan de rechten en plichten beschreven. De vergoedingen uit de aanvullende verzekering staan in de brochure Beter voor elkaar, waarop de Algemene voorwaarden Aanvullende verzekering (DSW) van toepassing zijn.

 

Aanmeldformulier

Download hier het aanmeldformulier (PDF).

Veelgestelde vragen

De basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis. Een aanvullende verzekering alleen in combinatie met de ouder(s). De door DSW Zorgverzekeraar aangeboden aanvullende verzekering is voor de militaire kinderen gratis. Bij Zorgzaam is dit tot en met ster 4 (tot 1 januari 2023) ook het geval.

Kinderen die voor 1 april 2022 geboren zijn en nog geen zorgverzekering bij Zorgzaam hebben kunnen ook bij DSW Zorgverzekeraar aangemeld worden. Meer informatie over de verzekering voor militair kinderen en het aanmeldformulier vindt u op de informatiepagina over militaire kinderen.

De verzekering, verzekeringsvoorwaarden en de verzekeringspas zullen in de digitale omgeving MijnDSW en de app te vinden zijn

Vergoed wordt 80% van de kosten van orthodontische behandelingen met een maximum van €2500,- voor de duur van de verzekering.

Kosten van orthodontische behandelingen gemaakt bij de voorgaande zorgverzekeraar (bijvoorbeeld Zorgzaam) worden niet meegerekend. U heeft bij het afsluiten van de verzekering "Beter voor elkaar" per 1-1-2023 dus recht op een vergoeding van maximaal €2500,-. 
Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure Beter voor Elkaar.

Naar boven