SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Bevalling en kraamzorg


Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en haar kind. De zorg wordt geleverd door een verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Het gaat zowel om de zorg die wordt gegeven vóór, tijdens en na de bevalling.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Verloskundige zorg bij bevalling thuis, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum

Volledige vergoeding van het honorarium voor verloskundige zorg (inclusief voor- en nazorg);

 • Zonder medische noodzaak: Volledige vergoeding van de kosten voor het gebruik van een verloskamer in een ziekenhuis of een geboortecentrum;
 • Met medische noodzaak: Volledige vergoeding van de verblijfskosten voor moeder en kind tezamen in het geboortecentrum of het ziekenhuis.

Preconceptiezorg

Vergoeding voor preconceptiezorg. Onder preconceptiezorg wordt verstaan:

 • Adviezen over gezonde voeding;
 • Advies over foliumzuur suppletie;
 • Advies over de inname van vitamine D;
 • Adviezen over het stoppen met roken, het alcohol- en druggebruik, eventueel met actieve begeleiding om dit te kunnen realiseren;
 • Adviezen over het geneesmiddelengebruik;
 • Adviezen over de behandeling van bestaande ziekten en voorgaande zwangerschapscomplicaties;
 • Adviezen over infectieziekten en vaccinaties;
 • Het opsporen van risico’s aan de hand van de ziektegeschiedenis en het aanbieden van genetische counseling, voor zover geen onderdeel van prenatale screening.

Prenatale zorg

Verloskundige zorg omvat tevens:
 1. counseling;
 2. het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) oftewel tweede trimester echo;
 3. c. de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek voor zwangere deelnemers met een medische indicatie met dien verstande dat:
  - Ingeval van een niet-invasieve prenatale test onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit een combinatietest blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoom afwijking;
  - Ingeval van invasieve diagnostiek onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit een combinatietest of een niet-invasieve prenatale test blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoom afwijking.

Kraampakket

Aanstaande moeders kunnen aanspraak maken op een verzorgd kraampakket. Aanspraak bestaat vanaf de vierde maand van de zwangerschap. Wij verstrekken twee soorten kraampakketten, één voor als u de wens heeft om thuis te bevallen en één voor als u de wens heeft in het ziekenhuis te bevallen of wanneer u een medische indicatie heeft en in het ziekenhuis moet bevallen. Een kraampakket kan worden aangevraagd via het contactformulier

Het pakket wordt afgeleverd op een door u gekozen adres in Nederland. Verzending van een kraampakket naar het buitenland is niet mogelijk. Verblijft u op Aruba, Curaçao, St. Maarten en het niet-Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden (BES-eilanden)? Dan kunt u een kraampakket verkrijgen bij de MGD aldaar. Kraampakketten aangeschaft via andere instanties of via de detailhandel komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Kraamzorg

Vergoeding van kraamzorg thuis, van minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur binnen een periode van zes weken direct aansluitend op de bevalling. Het daadwerkelijke aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en wordt vastgesteld en toegekend door het kraamcentrum. Het kraamcentrum bepaalt het recht op het aantal uren kraamzorg op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg staat op de website van de SZVK. Deze kraamzorg moet ten minste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum worden aangevraagd.

Uitgestelde kraamzorg

Vergoeding van maximaal 12 uur kraamzorg thuis door een gecontracteerde kraamzorginstelling, direct aansluitend op een bevalling en verblijf op medische indicatie in het ziekenhuis van minimaal acht dagen. Vergoeding is alleen mogelijk met een verwijsbrief van de behandelend arts. Deelnemers die een kind jonger dan één jaar adopteren, kunnen eveneens aanspraak maken op maximaal 12 uur uitgestelde kraamzorg. Voor uitgestelde kraamzorg dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de SZVK.

Lactatiekundig consult

Vergoeding van het lactatiekundig consult door een lactatiekundige voor de moeder bij problemen met borstvoeding. De vergoeding bedraagt maximaal € 100 per bevalling onder de gestelde voorwaarden.

Meer informatie vindt u op de pagina lactatiekundig consult.

Elektrische borstkolf

Een tegemoetkoming in de kosten van de huur of aanschaf van een elektrische borstkolf voor vrouwelijke deelnemers. De vergoeding bedraagt eenmalig maximaal € 80,- voor de gehele duur van de verzekering.

Cursussen

Meer informatie vindt u op de pagina zwangerschapscurssen.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

U bent verplicht zich voor medische zorg in eerste instantie te wenden tot de MGD. Alleen als de MGD deze zorg niet kan leveren en/of u doorverwijst, kunt u zich met een verwijskaart vervoegen bij een civiele zorgaanbieder.

Kraampakket

Het pakket wordt afgeleverd op een door u gekozen adres in Nederland. Verzending van een kraampakket naar het buitenland is niet mogelijk. Verblijft u op Aruba, Curaçao, St. Maarten en het niet-Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden (BES-eilanden)? Dan kunt u een kraampakket verkrijgen bij de MGD aldaar. Kraampakketten aangeschaft via andere instanties of via de detailhandel komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Kraamzorg

Wettelijke maximumtarieven
Wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de nota krijgt. Zie voor meer informatie artikel 9 van deze polisvoorwaarden.

Vrije tarieven
Wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat en er geldt geen wettelijk tarief, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de nota krijgt. Zie voor meer informatie artikel 9 van deze polisvoorwaarden.

Uitgestelde kraamzorg

De kraamzorg wordt verleend door een gecontracteerde kraamzorginstelling. Deze vindt direct aansluitend op een bevalling en verblijf in het ziekenhuis van minimaal acht dagen plaatst. Een medische indicatie voor de bevalling en het verblijf in het ziekenhuis is aanwezig.

Vergoeding is alleen mogelijk met een verwijsbrief van de behandelend arts.
Voor uitgestelde kraamzorg dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de SZVK.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven