Dieetadvisering/Diëtetiek


Een diëtist kan u ondersteunen met voedingsadviezen op maat. Samen met u kijkt een diëtist naar uw voedingsgewoonten en helpt u daar de nodige verbeteringen in aan te brengen.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Na overlegging van het verwijzend voorschrift van de militair arts of militair specialist geldt een volledige vergoeding van de kosten van dieetadvisering door een diëtist.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Indien de SZVK geen tarief met de zorgaanbieder is overeengekomen, wordt een vergoeding verleend conform de Lijst tarieven ongecontracteerde zorg Diëtetiek 2022. In artikel 3.4. staat een nadere toelichting op de vergoeding van de kosten.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.