SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Leefstijlinterventie


Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een erkend programma voor volwassenen (18 jaar of ouder) over gezonde voeding, eetgewoontes en meer bewegen om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. U kunt voor een erkend programma in aanmerking komen vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Het GGR wordt bepaald aan de hand van de Zorgstandaard Obesitas. De erkende programma’s zijn: Beweegkuur, Cool, Slimmer en Samen sportief in beweging. Een programma duurt 24 aaneengesloten maanden.

Geen vergoeding

De kosten van bewegen en sporten zelf en eventuele begeleiding bij het sporten worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig om in aanmerking te komen voor een gecombineerde leefstijlinterventie.

U kunt terecht bij de leefstijlcoach die is ingeschreven in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN), fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist of ergotherapeut die is geregistreerd als leefstijlcoach.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven