Hoortoestellen


Een hoortoestel/gehoorapparaat is een hulpmiddel om het gehoor te verbeteren.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Voor hoortoestellen geldt een maximum vergoeding van € 950 per hoortoestel. Indien het hoortoestel is opgenomen in een brilmontuur wordt deze maximum vergoeding verhoogd met € 66.

De kosten van vervanging van batterijen van hoortoestellen worden volledig vergoed vanuit de uitbreiding basispakket.

Voorwaarden

Voor de volledige voorwaarden verwijzen we u door naar het Reglement Hulpmiddelen 2022. Reglement hulpmiddelen is onderdeel van de Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK 2022.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.