SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Huisartsenzorg


De huisarts is het eerste aanspreekpunt in de zorg als u gezondheidsproblemen heeft. Huisartsen handelen ongeveer 90% van de klachten of problemen zelf af. Als het nodig is verwijzen zij door naar een medisch specialist of een andere zorgverlener.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De kosten van het honorarium (met inbegrip van de specifieke toeslagen) van de huisarts worden volledig vergoed. Dit geldt ook voor de kosten die in rekening worden gebracht door een dienstenstructuur, waarbij de huisarts is aangesloten. Tevens vindt volledige vergoeding plaats van de kosten van laboratoriumonderzoek, röntgenonderzoek of functieonderzoek op advies van de huisarts, in rekening gebracht door een ziekenhuis of laboratorium. Onder de huisartsenhulp valt ook begeleiding bij stoppen met roken.

SOA-test

Een soa-test kunt u gratis laten uitvoeren bij de huisartsen van de MGD.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Voor huisartsenhulp dient de deelnemer zich primair te wenden tot de MGD.

Vergoedingseisen

Voor vervolgonderzoek op advies van de militair (huis)arts, zoals bijv. laboratoriumonderzoek, röntgenonderzoek of functie-onderzoek in civiel ziekenhuis of laboratorium is een verwijskaart nodig. Voor incidenteel gebruik van een civiele huisarts is een verwijskaart nodig. Het is niet mogelijk zich in te schrijven bij een civiele huisarts.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven