SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Medisch-specialistische zorg


Medisch specialistische zorg is zorg zoals een operatie of een behandeling die uitgevoerd wordt door medisch specialisten. Een medisch specialist is bijvoorbeeld een internist, een gynaecoloog of een plastisch chirurg.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Vergoeding van de kosten voor geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden met inbegrip van het daarbij behorende laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, verbandmiddelen en hulpmiddelen.

Onder medisch-specialistische zorg is ook begrepen:

  • Eenmalige korte stopadviezen in het kader van stoppen met roken;
  • Second opinion door een medisch-specialist. Er is sprake van een second opinion als aan de volgende voorwaarden is voldaan: er is een verwijskaart van de behandelend huisarts of medisch-specialist voor een second opinion. De second opinion moet betrekking hebben op de geneeskundige zorg van de deelnemer zoals reeds besproken met de eerste behandelaar. De deelnemer moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie over de behandeling;
  • Medisch noodzakelijke circumcisie.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

U bent voor medisch-specialistische zorg in eerste instantie aangewezen op het Centraal Militair Hospitaal (CMH). Als het CMH u doorverwijst voor een behandeling vindt u de door de SZVK op basis van kwaliteitscriteria voor goede zorg gecontracteerde zorgaanbieders in de zorgzoeker. Dit betekent dat de SZVK bepaalde medisch-specialistische zorg alleen inkoopt bij zorgaanbieders die voldoen aan deze criteria. De zorg wordt verleend door een medisch-specialist. Als dit tot het deskundigheidsgebied behoort van de desbetreffende zorgaanbieder, mag de zorg ook worden verleend door een klinisch fysicus audioloog, klinisch technoloog, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig-specialist of physician assistant (PA).

Er is een verwijskaart noodzakelijk van een huisarts, verpleegkundig-specialist, physician assistant (PA), SEH- arts (spoedeisende hulp arts), audicien, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, tandarts, verloskundige, optometrist, medisch-specialist of kaakchirurg, GGD-arts, klinisch fysicus audioloog, klinisch technoloog of arts- assistent;

Indien er sprake is van een onacceptabele wachttijd voor medisch-specialistische zorg kan er contact opgenomen worden via telefoonnummer 088 - 0 270 700;

Voor een aantal medisch-specialistische behandelingen is voorafgaande schriftelijke toestemming van de SZVK vereist. Deze behandelingen staan op de Limitatieve Lijst Machtigingen Medisch Specialistische Zorg (2023).

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven