SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Orthodontie


Orthodontie is het corrigeren en optimaliseren van de stand van het gebit. Een orthodontist maakt gebruik van beugels om de stand van de tanden en kiezen te veranderen.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Orthodontische zorg wordt bij SZVK volledig vergoed. Let erop dat u aan de voorwaarden voldoet.

Samenhang met andere behandelingen
Behandeling Vergoeding
Het eerste consult (de intake) voor een orthodontische behandeling (exclusief eventuele gebitsafdrukken)
100%
Indien in samenhang met en aansluitend aan een kaakchirurgische behandeling. Uitgezonderd de kaakchirurgische ingrepen vermeld onder H bij tandheelkunde, Chirurgische ingrepen en onder T bij tandheelkunde en Tandvleesbehandelingen. Zie tandheelkundige vergoedingen. 100%
Indien in samenhang met een gnathologische behandeling vermeld onder G bij tandheelkunde 100%

Let op: Deze volledige vergoeding betreft alleen het consult zelf. Eventuele gebitsafdrukken die tijdens dit consult worden gemaakt worden zonder goedgekeurde aanvraag vergoed voor 70%.

Beugels (gebitsregulatie / orthodontie), inclusief techniekkosten
Code Behandeling Vergoeding
F811A Reparatie of vervanging beugel  100%
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur 100%
F813A Plaatsing extra retentiebeugel per kaak 100%
F814A Plaatsing retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 100%
F815A  Verwijderen van een spalk  100%

De adviserend tandarts kan na overleg met de Commandant DTD toestemming verlenen voor de 100% vergoeding van een orthodontische behandeling indien de commandant DTD dit om onderbouwde militaire redenen noodzakelijk acht.

Let op: Om voor vergoeding van bovenstaande F- codes in aanmerking te komen, is geen voorafgaande machtiging van de SZVK benodigd.

Overige orthodontische behandelingen
Code Behandeling Vergoeding
Overige F-codes - 70%

De vergoeding voor bijzonder orthodontie (B- en C-codes) vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Om voor vergoeding van de F-codes in aanmerking te komen, is geen voorafgaande machtiging van de SZVK benodigd.

De SZVK kan in overleg met u een termijn van terugbetaling vaststellen. Zie voor meer informatie de verzekeringsvoorwaarden.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven