Orthoptische behandelingen


Bij een orthoptisch onderzoek kijkt de orthoptist naar de oogstand, de samenwerking tussen beide ogen, de oogbewegingen en de gezichtsscherpte.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Orthoptische behandelingen worden 100% vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

De behandelingen moeten door de (militair) huisarts of medisch-specialist zijn voorgeschreven. Hiervoor is geen machtiging vereist.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.