SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Plastische chirurgie


Plastisch chirurgen voeren operaties uit om de vorm of functie van een lichaamsdeel te herstellen.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Wij vergoeden behandelingen van plastisch-chirurgische aard voor het corrigeren van:

 1. Afwijkingen in het uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken;
 2. Verminkingen die zijn ontstaan door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting;
 3. Verlamde of verslapte bovenoogleden die een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg hebben, danwel die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of van een chronische aandoening die al bij de geboorte aanwezig was;
 4. De volgende aangeboren misvormingen:
  • Lip-, kaak- of gehemeltespleten;
  • Misvorming van het benig aangezicht;
  • Goedaardige woekering van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, indien sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking;
  • Geboortevlekken, indien sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking;
  • Misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen.
 5. Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Voorafgaand aan de behandeling is schriftelijke toestemming van de SZVK vereist.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven