SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Podotherapie en pedicure


Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten die ontstaan door een afwijkend functioneren van de voet, een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Volledige vergoeding van het leveren van preventieve voetzorg aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten, verminderde doorbloeding van de voeten, verhoogde druk op de huid mogelijk in combinatie met een kwetsbare huid, ten gevolge van een medische aandoening of een medische behandeling, zoals door het Zorginstituut omschreven in het Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus en Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus. Eveneens kan preventieve voetzorg worden geleverd aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis, een inactieve Charcotvoet, eindstadium nierfalen of nierdialyse. De podotherapie dient te worden verleend door een podotherapeut. 

Daarnaast volledige vergoeding van de kosten van behandelingen door de pedicure voor de deelnemer met diabetes mellitus of reumatoïde artritis. De pedicurebehandeling dient te worden verleend door een medisch pedicure. Voor pedicurebehandeling voor diabetes en reumapatiënten is een verwijskaart van de behandelend medisch specialist of arts vereist. De vergoeding van podotherapie is exclusief zooltjes.

Geen vergoeding

De vergoeding van podotherapie is exclusief zooltjes.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

 

Vergoedingseisen

Er is sprake van diabetes mellitus of reumatoïde artritis.
De pedicurebehandeling dient te worden verleend door een medisch pedicure. Een medisch-pedicure is geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) van ProCert.

Voor podotherapie dient de deelnemer zich primair te wenden tot Orthopedie Techniek Ardenburg. Alleen als Orthopedie techniek Aardenburg deze zorg niet kan leveren en/of de deelnemer doorverwijst, kan de deelnemer zich met een verwijskaart vervoegen bij een civiele zorgaanbieder.

De podotherapie dient te worden verleend door een podotherapeut. De podotherapeut dient te zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven