Podotherapie en pedicure


Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten die ontstaan door een afwijkend functioneren van de voet, een afwijkende voetstand of een afwijkend looppatroon.

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U krijgt een volledige vergoeding van de kosten van behandelingen door de podotherapeut indien sprake is van diabetes of reumatoïde artritis.

Daarnaast krijgt u volledige vergoeding van de kosten van behandelingen door de pedicure indien sprake is van diabetes mellitus of reumatoïde artritis.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

 

Vergoedingseisen

De podotherapie dient te worden verleend door een podotherapeut. De podotherapeut dient te zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Voor pedicurebehandeling voor diabetes en reumapatiënten is een verwijskaart van de behandelend medisch specialist of arts vereist.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.