Prenataal onderzoek


NIPT test: Dit betreft een bloedonderzoek om verder te kijken naar chromosoomafwijkingen (syndroom van Down).

Vergoeding

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een basispakket én een uitbreidingspakket bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek indien u zwanger bent en er sprake is van een medische indicatie:

  • Ingeval van een niet-invasieve prenatale test wordt onder een medische indicatie ook verstaan het uit een combinatietest blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoom afwijking;
  • Ingeval van invasieve diagnostiek onder wordt onder een medische indicatie ook verstaan het uit een combinatietest of een niet-invasieve prenatale test blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoom afwijking.

Geen vergoeding

Vanaf 1-1-2022 komt de combinatietest niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Er moet sprake zijn van een medische indicatie.

Meer informatie vindt u op de pagina over bevallingen of in de verzekeringsvoorwaarden.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.