SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Valpreventie


Valpreventie richt zich op het verminderen van het risico op vallen bij thuiswonenden ouderen. Valpreventie wordt in een ketenaanpak in samenwerking met gemeenten vormgegeven. Vanuit de Zorgverzekeringswet vergoeden we de valrisicobeoordeling en een valpreventieve beweeginterventie voor ouderen met een verhoogd valrisico.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. 

Valpreventieve beweeginterventie

De valpreventieve beweeginterventie wordt uitgevoerd door een voor de interventie geschoolde fysio- of oefentherapeut. Wanneer u naar een fysiotherapeut gaat moet deze ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van Keurmerk Fysiotherapie of bij het Individueel Register Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Wanneer u naar een oefentherapeut gaat, moet deze ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Behandelduur

Valrisicobeoordeling

De valrisicobeoordeling wordt voor maximaal 4x 15 minuten aaneengesloten vergoed. Indien er sprake is van een evaluatie, wordt deze voor maximaal 15 minuten vergoed.

Valpreventieve beweeginterventie

De valpreventieve beweeginterventie duurt maximaal 12 maanden.

Bestaande behandeling

Als u al in behandeling bent bij een fysio- of oefentherapeut moet dit door de behandelaar op elkaar afgestemd worden, zodat de behandeldoelen op elkaar aansluiten.

Beweeginterventie

Wij vergoeden de volgende individuele valpreventieve beweeginterventie: Otago.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

U bent verplicht zich voor medische zorg in eerste instantie te wenden tot de MGD. Alleen als de MGD deze zorg niet kan leveren en/of u doorverwijst, kunt u zich met een verwijskaart vervoegen bij een civiele zorgaanbieder.

Vergoedingseisen

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van valpreventie moet er bij de verzekerde sprake zijn van een verhoogd valrisico.

De valrisicobeoordeling wordt uitgevoerd door een huisarts.

Zelf regelen

Uit de valrisicotest moet gebleken zijn dat er sprake is van een verhoogd valrisico.

U heeft een verwijzing nodig van de MGD. De verwijzer stelt aan de hand van de valrisicobeoordeling vast of een beweeginterventie met begeleiding op het niveau van een fysio- of oefentherapeut aangewezen is.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven