SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Verpleging en verzorging


Bij verpleging en verzorging kan een zorgverlener tijdelijk de zorg coördineren (casemanagement) bij moeilijke situaties, als sprake is van meerdere aandoeningen of meerdere zorgverleners.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Aanspraak op verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen deze plegen te bieden zonder dat deze gepaard gaat met verblijf in een instelling. De zorg omvat coördinatie, signalering, preventie, instructie en het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem en casemanagement. U kan recht hebben op professionele zorgopvolging als gebruik is gemaakt van een noodoproep via een personenalarmering (bijvoorbeeld als u thuis bent gevallen).

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

Kijk voor meer informatie op de pagina over persoonsgebonden budget

Vergoedingseisen

Verpleging en verzorging wordt verleend door:

  1. Een (thuiszorg)instelling voor verpleging en verzorging met een hbo-verpleegkundige of verpleegkundig specialist in vaste (loon)dienst. De hbo-verpleegkundige of verpleegkundig specialist stelt de indicatie en blijft betrokken bij de uitvoering en evaluatie van het zorgplan. De zorg wordt verleend door een hbo/mbo-verpleegkundige, verpleegkundig specialist, verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er).
  2. Een zelfstandig werkend hbo-verpleegkundige of verpleegkundig specialist voor de indicatiestelling en de zorgverlening. De zorg kan ook worden verleend door een mbo-verpleegkundige, verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er). Dit mag uitsluitend, als deze zorgaanbieder samenwerkt met de hbo-verpleegkundige of de verpleegkundig specialist die de indicatie heeft gesteld. De zorgaanbieder die de indicatie heeft gesteld, blijft betrokken bij de uitvoering en evaluatie van het zorgplan. De samenwerking is schriftelijk vastgelegd en de SZVK ontvangt hiervan een kopie.

U kan de vordering op de SZVK voor Verpleging en verzorging niet overdragen aan zorgaanbieders of anderen met wie de SZVK geen overeenkomst heeft gesloten voor deze zorg. Een vergoeding voor de kosten van zorg verleend door een zorgaanbieder met wie de SZVK geen overeenkomst heeft, maakt de SZVK over op het rekeningnummer van u.

 

U heeft alleen recht op deze zorg als:

  • U een indicatie heeft voor verpleging en verzorging.
  • Er een zorgplan is opgesteld.
  • De indicatie voor de verpleging en verzorging is gesteld door de hbo-verpleegkundige of verpleegkundig-specialist.
  • De verpleegkundige heeft stelt in overleg met u een zorgplan opgesteld dat voldoet aan de richtlijnen van de beroepsgroep Verpleging & Verzorging Nederland. Het zorgplan beschrijft de zorg die u nodig heeft in aard, omvang en duur, met de daarbij gestelde doelen.

Voor verpleging en verzorging door een niet-gecontracteerde aanbieder is voorafgaande aan de zorg schriftelijke toestemming van de SZVK vereist. Voor de indicatie heeft u geen voorafgaande toestemming nodig.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven