SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Alternatieve geneeskunde


Alternatieve zorg bestaat uit behandelingen en (telefonische) consulten die vallen onder de volgende stromingen:

 • Acupunctuur en andere oosterse geneeswijzen;
 • Homeopathie;
 • Antroposofische alternatieve geneeswijzen;
 • Natuurgeneeswijzen;
 • Alternatieve bewegingstherapieën;
 • Psychosociale zorg.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Van de kosten van de behandelingen en (telefonische) consulten, wordt ongeacht de tijdsduur van het consult € 35 vergoed tot in totaal € 700 per kalenderjaar.

Geen vergoeding

Onder alternatieve zorg wordt niet verstaan consulten en (groeps)behandelingen voor:

 • Preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing;
 • Sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching en counseling;
 • Werk-, opvoedings-en/of schoolgerelateerde problemen;
 • Schoonheidsbevordering;
 • Het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen:
Alternatieve zorg dient te worden verleend door een door de SZVK aangewezen zorgaanbieder. Deze is te vinden in de Zorgzoeker.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven