SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Geriatrische revalidatie


Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U heeft recht op maximaal 6 maanden geriatrische revalidatie. In bijzondere gevallen kan de SZVK een langere periode toestaan.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

U heeft alleen recht op deze zorg als:

  1. de zorg binnen een week aansluit op een opname in een instelling, tenzij er als gevolg van een acute aandoening sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en sprake is van voorgaande medisch specialistische zorg voor deze aandoening.
  2. er heeft triage (in de vorm van een geriatrisch assessment) plaatsgevonden voor de geriatrische revalidatiezorg door een (klinisch) geriater, internist ouderengeneeskunde of specialist ouderengeneeskunde.
  3. u vóór de opname in het ziekenhuis niet in een Wlz-instelling voor samenhangende zorg verbleef.
  4. de behandeling klinisch wordt gestart en eventueel vervolg heeft met deeltijd- of dagbehandeling en/of poliklinische behandeling.
  5. geriatrische revalidatie wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen op het gebied van geriatrische revalidatie onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven