SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Brillen en contactlenzen


Hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de visuele functie van het oog en van functies van aan het oog verwante structuren en hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen;

  • in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur;
  • bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie.

De uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie kunnen globaal in drie groepen worden verdeeld te weten: brillen, contactlenzen en bijzondere optische hulpmiddelen.

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Indien er geen sprake is van een medische of functionele indicatie ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf of vervanging van contactlenzen, brillenglazen, brilmonturen en zonnebrillen op sterkte van in totaal maximaal € 250 per tijdvak van twee kalenderjaren. Het tijdvak van twee kalenderjaren vangt aan per 1 januari van het kalenderjaar waarin voor het eerst kosten zijn gemaakt. Indien binnen een kalenderjaar geen kosten worden gedeclareerd, vangt een nieuw tijdvak aan per 1 januari van het jaar waarin opnieuw kosten worden gemaakt. Een computerbril of beeldschermbril op sterkte valt ook onder deze vergoeding.

Bij bepaalde medische of functionele indicaties worden lenzen volledig vergoed. Zie onderstaande vergoedingseisen. De kosten van contactlenzenvloeistof worden eveneens vergoed tot maximaal € 50 per kalenderjaar indien er sprake is van een medische of functionele indicatie .

Indien prismatische of lenticulaire glazen zijn voorgeschreven, worden de extra kosten van het aanbrengen van deze voorzieningen vergoed.

Bij een functionele indicatie komt ooglaseren ook in aanmerking voor vergoeding. 

Geen vergoeding

Reparatiekosten voor optische hulpmiddelen komen niet voor toekenning van enige tegemoetkoming in aanmerking, mits sprake is van medische aandoening. In dat geval kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen vindt u terug in artikel 4.6 van het document Reglement Hulpmiddelen.

Vergoedingseisen

Voor optische hulpmiddelen, geleverd door een erkende leverancier, wordt alleen een tegemoetkoming of vergoeding toegekend, indien er een verwijskaart is van een militair huisarts of militair specialist.

Voor de aanschaf of vervanging van optische hulpmiddelen, waarvoor een tegemoetkoming wordt verleend, is geen voorafgaande machtiging van de SZVK nodig; De verwijskaart van de huisarts of medisch-specialist mag niet ouder zijn dan drie maanden op de datum van levering van de desbetreffende optische hulpmiddelen en op de factuur dient de sterkte van de glazen of lenzen vermeld te staan.

Bij tussentijdse wijziging van de sterkte gedurende het bovengenoemde tijdvak bestaat geen aanspraak op een extra tegemoetkoming voor vervanging van brillenglazen en contactlenzen, indien daarmede de hierboven genoemde maximumvergoeding wordt overschreden.

In het geval van lenzen moet de stoornis het gevolg zijn van een medische aandoening of een trauma, waarbij tenminste uit de aanvraag blijkt, dat de lenzen tot een grotere verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus leiden dan brillenglazen.

Medische indicaties bij lenzen zijn:

  • Een hoge refractieafwijking (> 6 dioptrie);
  • Grote verschillen (> 4 dioptrie) in sterkte tussen linker- en rechteroog (anisometropie);
  • Sterke cilindervorming (hoog astigmatisme) (>4 dioptrie);
  • Keratoconus en hoornvliestransplantatie.

De functiegroepen, die in aanmerking kunnen komen voor vergoeding, zijn vermeld in het Reglement functionele indicatie SZVK. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verklaring “functionele indicatie” van de verantwoordelijk militair arts (VMA) of bedrijfsarts vereist. De verklaring heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Voor de aanschaf van lenzen moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • De contactlenzen moeten worden aangemeten door een optometrist;
  • De controle van de contactlenzen moet plaatsvinden door een optometrist en dient 1 keer per half jaar plaats te vinden.

Bekijk hier het Hulpmiddelenreglement.

Voor vergoeding van hulpmiddelen bij plaatsing in het buitenland dient u vooraf toestemming te vragen bij de SZVK.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven