SZVK maakt alleen gebruik van functionele cookies

Door functionele cookies kunt u de website makkelijker gebruiken en vindt u sneller wat u zoekt. U kunt alle informatie over het gebruik van functionele cookies vinden via ons cookiebeleid.
In ons privacystatement vindt u meer informatie over hoe SZVK met uw persoonsgegevens omgaat.

Logopedie


Een logopedist behandelt problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, eten en drinken (bv. slikproblemen).

Vergoedingen

Als u in dienst bent bij de krijgsmacht heeft u automatisch een Ziektekostenverzekering Krijgsmacht bij SZVK. Kijk hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U krijgt volledige vergoeding van de kosten van logopedische behandelingen. Van de behandeling kan herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen worden verwacht.

Voor meer informatie verwijzen we u door daar het document Tarieven ongecontracteerde zorg Logopedie (2023).

Geen vergoeding

Onder een logopedische behandeling wordt niet verstaan behandeling van dyslexie, spreken in het openbaar of voordrachtskunst en evenmin behandeling van taalontwikkelingsstoornissen als sprake is van dialect en anderstaligheid.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we uit wat u zelf nog moet regelen.

De logopedische behandelingen hebben een geneeskundig doel. Deze is opgesteld door de logopedist.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de verzekeringsvoorwaarden geraadpleegd worden. Let op: Voor vergoeding van niet-acute geneeskundige hulp bij civiele aanbieders dient u in het bezit te zijn van een verwijskaart die verstrekt is door de MGD.

Naar boven